top of page
Begeleiding begrafenis / crematie

 

Voorgaan tijdens begrafenissen en crematies. Samen met u vormgeven aan de afscheidsplechtigheid van uw naaste.

In deze tijd van verlies kan het fijn zijn gebruik te maken van de juiste begeleiding.

Niet alleen ouderen kennen verlieservaringen, ook jongeren hebben de nodige vragen over het ‘waarom’. Het zijn de ‘trage’ vragen van het leven.  Hoe ga je daar nu mee om, hoe kun je samen met de ander zoeken naar de zin en de betekenis van dit alles wat je overkomt? Hoe kun je er vervolgens opnieuw zin en betekenis aan geven?

Jeugdwerk & Catechisatie

Op een eigentijdse professionele creatieve manier de jeugd inspireren de eeuwenoude boodschap van het Evangelie te verkennen en te kiezen voor een leven met God.

 

In een gemeente komt het tegenwoordig vaker voor dat men op zoek is naar externe begeleiding bij catechisatie. Vanuit mijn jarenlange ervaring op dit gebied, kan ik u ondersteunen bij dergelijke begeleiding. 

In overleg met u en op maat.
Bijzondere vieringen
 

Thomasviering, Taizéviering, Vesperviering,  Praisdienst, Rockdienst, zangdienst.

We scheppen samen met anderen een veilige sfeer waarin rituelen in de vorm van o.a. liederen, teksten en gebaren helpen de te vieren of te gedenken gebeurtenis te doorleven. Wij willen in een warme liefdevolle verdiepende sfeer de ontstane verandering inzetten voor groei, om op te staan en in het leven weer verder te gaan.

Gespreksgroepen

 

Samen met anderen in gesprek gaan over verschillende levensthema's aan de hand van de Bijbel. De Bijbel gaat niet alleen over vroeger maar wil ons ook nu wijzen op hoe wij de verhalen van toen kunnen toepassen op ons leven van nu. Een bron van inspiratie.

Individuele gesprekken
 

Gevoelens van heelheid of gebrokenheid, geborgenheid of angst, vertrouwen of wantrouwen, zijn allemaal gevoelens die aangeven hoe de mens zich verhoudt tot 'zijn'  en het leven en daarmee het proces van zingeving essentieel kleuren. (Bron: Mooren 2001; Heitink,1998)

Samen met u zoeken naar de zin van wat ons overkomt en dit kunnen duiden vanuit de eigen levensbeschouwelijke krachtbronnen

bottom of page